De Bèbel op ze Haags

Veâhtag bèbelvehalûh in un Haags jasjûh

De Bijbel. Volgens velen een leidraad voor een zinvol en gelukkig leven. Volgens anderen een verzameling van tweeduizend jaar oude krantenberichten. Hoe het ook zij: de kracht en betekenis van dit boek heeft in de loop der eeuwen miljoenen levens veranderd. Waar ook ter wereld, in zowat iedere taal.
Behalve de Haagse. Dat is opmerkelijk. Het Haags is immers de bakermat van alle talen. ‘Oeâh’ – de allereerste klank die de mensheid voortbracht. Toch was er nog geen Haagse bijbelvertaling. Deze leemte in de wereldgeschiedenis wordt nu opgevuld door dit boek. Boordevol fijnzinnige humor van auteur Margot C. Berends en voorzien van de heerlijke klanken van de Haagse tongval. Ook ú bezit deze. Het Haags is immers een fonetische taal – u spreekt ‘m uit zoals u‘m leest. Maar altijd: hardop lezen! Zodoende combineert u het nuttige met het aangename.

Opgravingen van het kerkhof rond de Grote Kerk

De Grote of Sint-Jacobskerk, en vooral de toren, is een begrip en een icoon voor iedere bewoner en bezoeker van Den Haag. Bijna niemand van hen weet dat rondom de kerk nog duizenden Hagenaars begraven liggen.
Ze zijn daar ter ruste gelegd vanaf de Middeleeuwen tot 1681, toen het kerkhof van de belangrijkste Haagse kerk werd gesloten. Archeologen vinden bij werkzaamheden in en om de kerk regelmatig hun stoffelijke resten en onderzoeken die. Wat kunnen deze skeletten vertellen over kindersterfte, leeftijdsverwachting, gezondheid en ziekte in vroeger eeuwen? Wat vertellen ze ons over de manier waarop de levenden met de doden omgingen?