De Bèbel op ze Haags

Veâhtag bèbelvehalûh in un Haags jasjûh

De Bijbel. Volgens velen een leidraad voor een zinvol en gelukkig leven. Volgens anderen een verzameling van tweeduizend jaar oude krantenberichten. Hoe het ook zij: de kracht en betekenis van dit boek heeft in de loop der eeuwen miljoenen levens veranderd. Waar ook ter wereld, in zowat iedere taal.
Behalve de Haagse. Dat is opmerkelijk. Het Haags is immers de bakermat van alle talen. ‘Oeâh’ – de allereerste klank die de mensheid voortbracht. Toch was er nog geen Haagse bijbelvertaling. Deze leemte in de wereldgeschiedenis wordt nu opgevuld door dit boek. Boordevol fijnzinnige humor van auteur Margot C. Berends en voorzien van de heerlijke klanken van de Haagse tongval. Ook ú bezit deze. Het Haags is immers een fonetische taal – u spreekt ‘m uit zoals u‘m leest. Maar altijd: hardop lezen! Zodoende combineert u het nuttige met het aangename.

In Altijd in beweging, een familiegeschiedenis die vier eeuwen omspant, trekt  een stoet aan beroepen voorbij. Die begint met diep gelovige molenaars in het Gelderland van de vroege zeventiende eeuw. Vervolgens komen we terecht in de werkplaatsen van ambachtslieden en volgen we generaties
bakkers in hun dagelijks bestaan. Daarna voert het rad van fortuin ons naar herbergiers, landbouwers, onderwijzers en rondzwervend volk. Aan het einde van de negentiende eeuw geven dienstbodes gehoor aan de zuigkracht van de grote stad. Niet lang erna komt er een beweging op gang naar het voormalige
Nederlands-Indië. Intussen trekken steeds meer mensen na de Eerste Wereldoorlog van het Gelderse platteland naar het Westen. Ze vestigen zich onder meer in Den Haag als handelaren in groenten, fruit en aardappelen – en groeien uit tot een ware clan. Al deze ontwikkelingen in de Nederlandse geschiedenis zijn te herkennen in de lotgevallen van één ondernemende familie: de dynastie Van Aken.